Eesti Kirjandusmuuseum Estonian Literary Museum Estonian Literary Museum
RaamatudEesti Kirjandusmuuseum
  Üldinfo Uudised Üritused Ajalugu Lingid Menüü


ARHIIVRAAMATUKOGU

Arhiivraamatukogu lugemissaal

» Arhiivraamatukogu rajamine
» Tegevusaruanne: 2006, 2004,
2003, 2002, 2001, 2000
Juhataja: Merike Kiipus
E-post: merike@kirmus.ee
Tel: (07) 377 710
Faks: (07) 377 706

» E-kataloog ESTER
» Digitaalraamatukogu
» Digiteeritud eesti ajalehed
» Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia
» Eesti artiklite andmebaas ISE
» Eesti rahvusbibliograafia andmebaas
» Eesti trükise Punane Raamat
» Memoriaalkogude elektronkataloog
» Pseudonüümide andmebaas


Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus kogutakse, säilitatakse ja tehakse uurijatele kättesaadavaks:

- kõiki eestikeelseid trükiseid (olenemata nende ilmumiskohast);
- Baltimaid ja/või siin elanud ning elavaid isikuid käsitlevaid trükiseid, samuti eesti autorite kirjutatud, resp. koostatud, toimetatud, mujal ilmunud teoseid ja Baltimail elanud teistest rahvustest autorite töid;
- fennougristika alaseid teatmematerjale

Kogutud on kõiki trükiseliike - raamatuid, perioodikat, geograafilisi kaarte, noote jm. Neid talletatakse viies kollektsioonis.

Arhiivraamatukogus leiduvaid trükiseid on võimalik kasutada ainult kohapeal (kasutamise kord). Ainult heas säilitusseisundis olevatest trükistest on on võimalik tellida koopiaid vastava korra ja hinnakirja alusel. Töötajad annavad soovijaile konsultatsioone.

Arhiivraamatukogu osaleb rahvusbibliograafia koostamisel ja Eesti raamatuteaduse konverentside ning mitmesuguste näituste korraldamisel.


Otsing elektronkataloogis

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu kuulub Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (ELNET Konsortsiumi) infosüsteemi. Konsortsiumi liikmesraamatukogude ühistöö tulemusel valmib elektronkataloog, milles kirjeldatakse kõigi osalevate raamatukogude varasid.

Alates 1999. a. sisestatakse Arhiivraamatukokku saabuv kirjandus (raamatud, perioodika) ELNET Konsortsiumi Tartu andmebaasi, kaartkataloogi enam ei koostata.

Arhiivraamatukogu osaleb ka ELNET Konsortsiumi ühistes retrospektiivsetes projektides. Peagi on on-line otsing võimalik alates 1918.a. trükistest.


Digitaalraamatukogu

Restaureerimise vahendusel on internetti jõudnud haruldasi trükiseid Arhiivraamatukogu fondidest. Restaureerimise käigus on skaneeritud mõningaid vanemaid trükiseid, mis on ainueksemplarid maailmas ning nüüd on need digitaalsel kujul kättesaadavad kõigile asjahuvilistele,
vt. http://www2.kirmus.ee/grafo

Tartu Kunstimuuseumi ja Ennistuskoja Kanut koostöös on valminud virtuaalnäitus Eesti Modernism, milles on kasutatud Arhiivraamatukogu trükiseid,
vt. http://www.virtuaalmuuseum.ee/index_htmlCopyright © 2002-2004  Eesti Kirjandusmuuseum