Eesti Kirjandusmuuseum Estonian Literary Museum Estonian Literary Museum
RaamatudEesti Kirjandusmuuseum
  Üldinfo Uudised Üritused Ajalugu Lingid Menüü


EESTI KULTUURILOOLINE ARHIIV

KORRALDATUD KÄSIKIRJALISTE KOGUDE NIMEKIRI


Järgnevas nimestikus on ära toodud arhiivimoodustaja eluaastad (organisatsiooni puhul tegevusaastad), kogu (f.) number, säilikute (s.) arv ja kogus leiduva materjali piirdaatumid.

A, B , C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V , W, Õ, Ä, Ö, Ü

A


Aavik, Johannes (1880-1973) - keeleteadlane, tõlkija, kirjanik: f. 275; 2073 s. (1888-1983).
Aben, Karl (1896-1976) - tõlkija, keeleteadlane: f. 259; 374 s. (1937-1976).
Adams, Valmar (1899-1993) - kirjanik, kirjandusteadlane: f. 344; 1390 s. (1874-1993).
Adamson, Hendrik (1891-1946) - kirjanik: f. 1; 214 s. (1905-1960).
Adamson, Jaan (1824-1879) - kooliõpetaja, rahvusliku liikumise tegelane: f. 2; 92 s. (1850-1884).
Adson, Artur (1889-1977) - kirjanik, kriitik, ja Under, Marie (1883-1980) - kirjanik, tõlkija: f. 180; 1821 s. (1896-1988).
Ainelo (Bundberg), Jaan (1882-1941) - kooliõpetaja, kirjastustegelane: f. 233; 378 s. (1872-1941).
Ainson, Peeter (1850-1922) rahvusliku liikumise tegelane: f. 3; 243 s. (1860-1905).
Akadeemilise Ajaloo Seltsi (1920-1940) stipendiaatide aruanded: f. 199; 61 s. (1922-1938).
Akadeemiline Kirjanduse Ühing (1924-1944): f. 4; 171 s. (1820-1944).
Alle, August (1890-1952) - kirjanik, publitsist: f. 207; 60 s. (1922-1958).
Alliksaar, Artur (1923-1966) - kirjanik, tõlkija: f. 316; 119 s. (1951-1991).
Almberg, Antti (kod.-n.: Jalava, Anton Fredrik) (1846-1909) - soome ajakirjanik, kirjanik: f. 5; 1 s. (1869-1877).
Alver, Andres (1869-1903) - arst, kirjanik: f. 191; 35 s. (1887-1958).
Alver, Betti (1906-1989) - kirjanik, tõlkija, ja Lepik, Mart (1900-1971) - kirjandusteadlane: f. 315; 1396 s. (1890-2001).
Andresen, Nigol (1899-1985) - kriitik, kirjandusteadlane, tõlkija: f. 311; 1032 s. (1915-1983).
Annist (Anni), August (1899-1972) - kirjandusteadlane, folklorist, tõlkija: f. 218; 1565 s. (1888-1985).
Antik, Richard (1901-1998) - bibliograaf, raamatukoguteadlane: f. 347; 324 s. (1919-1998).
Anvelt, Leo (1908-1983) - kirjanik, tõlkija: f. 302; 295 s. (1934-1983).
Ariste (Berg), Paul (1905-1990) - keeleteadlane, folklorist: f. 330; 3366 s. (1772-1995).
Arumaa (Blaubrück), Peeter (1900-1982) - keeleteadlane, ja Luts, Karin (1904-1993) - kunstnik: f. 349; 1013 s. (1922-1992).
Aspe-Nieländer, Elisabeth (1860-1927) kirjanik: f. 6; 5 s. (1878-1927).
Aun-Raup, Elise (1863-1932) - kirjanik: f. 7; 11 s. (1889-1932).

B


Baruch, Jacques (ps.: Kaja, Sulev J.) (1919-2002) - belgia ajakirjanik, estofiil: f. 367; 151 s. (1814-2002).
Braks, Tõnis (1885-1966) - ajakirjanik, kirjanik: f. 272; 75 s. (1911-1966).
Busch, August (1868-1922) - ajakirjanik, raamatukaupmees: f. 10; 26 s. (1888-1934).

C

D


Dresen, Hilda (1896-1981) - esperantist, tõlkija: f. 289; 688 s. (1906-1988).
Drewerk, Frieda (ps.: Morn, Reed) (1898-1978) - kirjanik: f. 325; 33 s. (1932-1979).

E


"Edasi" (1948-1990) - ajaleht Tartus: f. 292; 666 s. (1959-1987).
Eesti Aleksandrikool (1869-1906): f. 11 (EKS); 681 s. (1862-1927); f. 12 (ERM); 68 s. (1870-1931). Eesti Aleksandri Linnakool (1888-1906): f. 13; 269 s. (1818-1916).
"Eesti avalikud tegelased" 1. tr. (1932) ja avaldamata 2. tr.: f. 193; 6685 s. (1924-1940).
"Eesti biograafiline leksikon" (1926-1929) ja "Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide" (1940): f. 194; 2401 s. (1924-1940).
Eesti elulood: f. 350; 1534 s. (1900-2003).
Eesti Kirjameeste Selts (1872-1893): f. 14 (ERM); 153 s. (1871-1897); f. 15 (EKS); 146 s. (1868-1917).
"Eesti Kirjandus" (1906-1940) - ajakiri Tartus: f. 195; 168 s. (1907-1940).
Eesti Kirjanduse Selts (1907-1940): f. 16 (EKS); 2339 s. (1907-1944); f. 17 (ERM); 10 s. (1907-1913); f. 18 (EKS); 615 s. (1874-1940).
Eesti Kirjanduse Seltsi (1907-1940) ajaloo toimkonna stipendiaatide aruanded: f. 200; 50 s. (1923-1933).
Eesti Kirjanduse Seltsi (1907-1940) kodu-uurimise toimkond: f. 360; 252 s. (1920-1940/41).
Eesti Kirjanike Kooperatiiv (1950-1994) - kirjastus Lundis: f. 341; 2562 s. (1947-1996).
Eesti Kirjastuse Kooperatiivi (1934-1940) ja Eesti Kirjanikkude Liidu (1922-1940): f. 19; 37 s. (1932-1937).
Eesti Muinsuskaitse Selts (1987- ): f. 342; 1844 s. (1206-1993).
Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu Tartu osakond ja Tartu Noorte Autorite Koondis: f. 258; 206 s. (1930-1981).
Eesti Nõukogude Kirjanike Liit (1943-1991): f. 301; 721 s. (1923-1981).
"Eesti Postimees" (1864-1894) ja "Postimees" (1886-1948) - ajalehed Tartus: f. 181; 654 s. (1874-1913).
Eesti Raamatu Aasta (23. IV 2000 - 23. IV 2001) Peakomitee: f. 365; 77 s. (1998-2001).
Eesti Rahva Muuseum (1909-1940): f. 20; kirjad: 239 s. (1852-1929); f. 21; käsikirjad: 489 s. (1733-1919); f. 22; noodid: 49 s. (1834-1916).
Eesti Vaimse Kultuuri päevade Tartu komitee: f. 251; 6 s. (1933-1934).
Ehrlich, Richard (ps.: Vaida, Valmen) - kirjanik: f. 267; 202 s. (1932-1975).
Einer, Hans (1856-1927) - kooliõpetaja: f. 23; 42 s. (1878-1925).
Eisen, Matthias Johann (1857-1934) - folklorist: f. 24 (EKLA); 677 s. (1844-1937); f. 25 (ERA); 654 s. (1877-1934).
Eisen'i, Matthias Johann annetis: f. 26 (EKLA); 39 s. (1873-1885).
Elken, Juhan (1851-1931) - kooliõpetaja: f. 27; 74 s. (1867-1940).
Eller, Helmi (1902-1998) - kirjandusteadlane, tõlkija: f. 346; 289 s. (1915-1998).
Enno, Ernst (1875-1934) - kirjanik, koolitegelane: f. 28; 257 s. (1895-1985).
Erlemann, Andreas (1833-1915) - kooliõpetaja: f. 29; 20 s. (1856-1913).
Erm, Voldemar (1905-1994) - kunstiajaloolane, muuseumi- ja kirjastustöötaja: f. 361; 300 s., korraldamisel.
Erna, Nikolai (1866-1937) - raamatukaupmees, kirjastaja: f. 30; 212 s. (1890-1926).
Evert, Herman (1898-1982) - kirjastustegelane: f. 308; 40 s. (1934-1982).

F


Faehlmanni, F. R. Mälestuse Jäädvustamise Korraldav Komitee: f. 177; 8 s. (1927-1932).

G


Godenhjelm, Bernhard Frederick (1840-1912) - soome kooli- ja poliitikategelane, kirjanik: f. 31; 9 s. (1869-1914).
Grenzstein, Ado (1849-1916) - ajakirjanik, kirjanik: f. 35 (EKS); 6 s. (1906-1916); f. 38 (EKLA); 18 s. (1829-1921).
Grossschmidt, Otto (1869-1941) - kirjanik, kooliõpetaja: f. 32; 67 s. (1900-1939).
Groth, Alfred: f. 33; 16 s. (1840-1847).
Grünfeldt, Peeter (1865-1937) - ajakirjanik, kirjanik, tõlkija: f. 34; 190 s. (1891-1939).

H


Haava, Anna (kod.-n.: Haavakivi, A.) (1864-1957) - kirjanik, tõlkija: f. 213; 322 s. (1885-1956).
Hallimäe, Roopi (Grauberg, Robert) (1908-1969) - kirjanik: f. 306; 39 s. (1929-1969).
Helbemäe, Gert (1913-1974) - kirjanik: f. 336; 156 s. (1939-1989).
Henno, Hain (1836-1922) - põllumees: f. 39 (EKS); 28 s. (1873-1948).
Henno, Hain annetis: f. 40 (EKLA); 7 s. (1872-1933).
Hermann, Karl August (1851-1909) - keeleteadlane, helilooja, ajakirjanik, kirjanik: f. 41 (ERM); 224 s. (1867-1921); f. 42 (EKLA); 124 s. (1843-1935).
Hindrey, Karl August (1875-1947) - kirjanik, ajakirjanik, kunstnik: f. 185; 389 s. (1882-1958).
Hubel, Eduard (ps.: Metsanurk, Mait) (1879-1957) - kirjanik, kriitik: f. 182; 977 s. (1820-1967).
Hurt, Jakob (1839-1907) - folklorist, keeleteadlane, pastor: f. 43 (EKS); 1736 s. (1808-1907); f. 44 (ERM); 19 s. (1861-1899); f. 45 (RKM); 733 s. (1787-2003).
Härma (Hermann), Miina (1864-1941) - helilooja, koorijuht: f. 46; 164 s. (1859-1941).

I


Ird, Kaarel (1909-1986) - teatrijuht, lavastaja, näitleja, ja Kaidu, Epp (kod.-n. Ird, Leida) (1915-1976) - lavastaja, näitleja: f. 307, 2349 s. (1899-1986).

J


Jaik, Juhan (1899-1948) - kirjanik: f. 345; 126 s. (1924-1999).
Jakobson, August (1904-1963) - kirjanik: f. 171; 163 s. (1932-1960).
Jakobson, Carl Robert (ps.: Linnutaja, C. R.) (1841-1882) - rahvusliku liikumise tegelane, ajakirjanik, kirjanik: f. 47; 3368 s. (1845-1954).
Jannsen'i, Johann Voldemar (1819-1890) perekonna pärand: f. 48; 195 s. (1830-1959).
Jensen, Jaan (1904-1967) - kunstnik: f. 287; 136 s. (1933-1980).
Johanson-Pärna, Jakob (1858-1936) - telegrafist: f. 49; 163 s. (1841-1930).
Jung, Jaan (1835-1900) - kooliõpetaja, arheoloog: f. 50; 326 s. (1854-1961).
Jungholz, Karl (1878-1925) - lavastaja, näitleja: f. 158; 78 s. (1908-1928).
Jõeäär, Aleksander (1890-1959) - advokaat, poliitikategelane: f. 250; 204 s. (1948-1959).
Jõgever, Jaan (1860-1924) - keeleteadlane, kultuuriloolane, tõlkija: f. 51 (EKS); 697 s. (1790-1936); f. 52 (EKLA); 51 s. (1880-1924).
Jõgi, Aleksander (1880-1965) - raamatuköitja: f. 247; 120 s. (1889-1957).
Järv, Jaak (1852-1920) - ajakirjanik, kirjanik: f. 53; 59 s. (1890-1915).
Jürgenstein, Anton (1861-1933) - ajakirjanik, kultuuritegelane: f. 184; 761 s. (1860-1931).
Jürna, Mihkel (1899-1972) - kirjanik, tõlkija: f. 309; 81 s. (1923-1940).

K


Kaaver, Valter (1904-1946) - ajakirjanik, kirjanik: f. 285; 33 s. (1853-1980).
21. sajandi isamaaluuletus: f. 364; 320 s. (1994-2001).
Kaidla, Juta (1923-1968) - kirjanik: f. 263; 93 s. (1921-1972).
Kaidu, Epp vt. Ird, Kaarel.
Kallas, Aino (1878-1956) - soome-eesti kirjanik, ja Kallas, Oskar (1868-1946) - folklorist, diplomaat: f. 186; 2151 s. (1807-1948).
Kallas, Oskar (1868-1946) - folklorist, diplomaat: f. 54 (ERM); 17 s. (1887-1917).
Kampmaa (Kampmann), Mihkel (1867-1943) - kirjandusloolane, koolikirjanik, kooliõpetaja: f. 36; 90 s. (1872-1981).
Kangilaski, Ott (1911-1975) - kunstnik, kirjanik: f. 314; 167 s. (1920-1974).
Kangro, Bernard (1910-1994) - kirjanik, kirjandusteadlane: f. 310; 1508 s. (1887-1994).
Kangro-Pool, Rasmus (1890-1963) - ajakirjanik, kunstiteadlane, kriitik: f. 231; 132 s. (1882-1963).
Kapp, Joosep (1833-1894) - kooliõpetaja, kultuuritegelane: f. 55; 145 s. (1857-1939).
Karlson, Ferdinand (1875-1941 või 1942) - kirjanik, kriitik, jurist: f. 197, 131 s. (1888-1939).
Karurahu (Karheiding), Aksel (1902-1965) - kirjanik: f. 238; 71 s. (1929-1965).
Kaugver, Raimond (1926-1992) - kirjanik: f. 326; 282 s. (1933-1992).
Kents, Jakob (1883-1947) - geograaf, kooliõpetaja, koolikirjanik: f. 312; 145 s. (1902-1981).
Kibuvits, Leida (1907-1977) - kirjanik: f. 278; 14 s. (d.-ta).
Kiirats, Mart (ps.: Mõtslane, Mats) (1884-1956) - kirjanik: f. 225; 47 s. (1920-1950).
Kimberg-Kotkas, Valeria (1914-2003) - kirjanik: f. 368; 100 s. (1948-2003).
Kippel, Enn (1901-1942) - kirjanik: f. 230; 192 s. (1916-1971).
Kirjandusmuuseum: f. 147; 1418 s. (1940-1999).
Kirjastuste käsikirjad: f. 56; 623 s. (1902-1944).
Kitzberg, August (1855-1927) - kirjanik: f. 57; 447 s. (1835-1965).
Kitzberg, Ernst (1865-1942) - rahvaluulekoguja, aednik: f. 58, 18 s. (1859-1934).
Kivikas, Albert (1898-1978) - kirjanik: f. 222; 45 s. (1918-1974).
Koidula, Lydia (kod.-n.: Jannsen-Michelson, Lydia Emilie Florentine) (1843-1886) - kirjanik: f. 59; 250 s. (1867-1981).
Kolk, Raimond (1924-1992) - kirjanik, kriitik: f. 337; 417 s. (1938-1993).
Kolla, Ilmi (1933-1954) - kirjanik: f. 220; 106 s. (1941-1963).
Kongo, Alfred (1906-1990) - kunstnik: f. 327; 45 s. (1931-1990).
Koppel, Heinrich (Henrik) (1863-1944) - arstiteadlane: f. 60, 105 s. (1885-1938).
Koppel, Karl (1860-1906) - ajakirjanik: f. 61; 10 s. (1898-1905).
Kotsar, Kustas (Gustav) (1872-1942) - kirjanik, ajakirjanik: f. 227; 226 s. (1869-1941).
Kotta, Felix (1910-1963) - kirjanik, tõlkija: f. 214; 222 s. (1900-1963).
Kreek, Jaan (1885-1908) - kirjanik: f. 62; 32 s. (1902-1928).
Kreutzwald, Friedrich Reinhold (1803-1882) - kirjanik, ajakirjanik, arst: f. 63 (EKS); 73 s. (1839-1912); f. 64 (RKM); 134 s. (1822-1941).
Kruus, Rein (1957-1992) - kirjandusteadlane, kriitik: f. 355; 615 s., korraldamisel.
Kruuspere (Kruusberg), Aleksander (1879-1937) - ajaloolane: f. 183; 221 s. (1842-1937).
Kuhlbars, Friedrich (ps.: Villi Andi) (1841-1924) - kirjanik: f. 65; 1156 s. (1853-1926).
Kunder, Juhan (1852-1888) - kirjanik, kooliõpetaja: f. 66; 173 s. (1844-1940).
Kurfeldt, Aita (1901-1979) - tõlkija. f. 298; 54 s. (1961-1979).
Kurrik, Juhan (1849-1922) - kooliõpetaja, koolikirjanik: f. 68; 181 s. (1865-2003).
Kurtna, Aleksander (1914-1983) - tõlkija: f. 299; 449 s. (1955-1984).
Käis, Johannes (1885-1950) - pedagoogikateadlane: f. 217; 83 s. (1921-1952).
Kärner, Jaan (1891-1958) - kirjanik, kriitik, tõlkija: f. 242; 85 s. (1908-1963).
Käsikirjalised ajakirjad: f. 321; 184 s. (1927-1988).
Köler, Johann (1826-1899) - kunstnik: f. 69 (EKLA); 974 s. (1853-1976); f. 70 (EKS); 17 s. (1863-1894).
Küng, Aleksei (1856-1938) - raamatukaupmees: f. 71; 55 s. (1883-1939).
Küüditamine (Vabariigi Presidendi ajaloomälestuste võistlus 2001. a.): f. 353; 1568 s. (1937-1991).

L


Laaban, Ilmar (1921-2000) - kirjanik, kriitik: f. 352; 1304 s. (1927-2001), korraldamisel.
Laakmann'i, Heinrich trükikoda (1840-1934) Tartus: f. 72; 198 s. (1677-1933).
Laikmaa, Ants (Laipmann, Hans) (1866-1942) - kunstnik: f. 74; 77 s. (1886-1978).
Lammas, Jaan (1860-1928) - põllumees: f. 75; 119 s. (1877-1927).
Laulupidude materjal: f. 76; 58 s. (1869-1894).
Leberecht, Hans (1910-1960) - kirjanik: f. 232; 620 s. (1910-1969).
Leetberg, Karl (Kaarel) (1867-1945) - keeleteadlane, kooliõpetaja: f. 77; 31 s. (1897-1948).
Leoke, Hans (1853-1919) - kooliõpetaja, kirjastaja, raamatukaupmees, ja Jaan (1886-1959) - kirjastaja, raamatukaupmees: f. 224; 3301 s. (1840-1959).
Lepik, Mart vt. Alver, Betti.
Lepp-Utuste, Maarda (Marta) (ps.: Vardi, Sophia) (1883-1940) - kirjanik, ajakirjanik: f. 255; 132 s. (1917-1967).
Liiv, Jakob (1859-1938) - kirjanik: f. 78; 73 s. (1879-1961).
Liiv, Juhan (1864-1913) - kirjanik: f. 163; 69 s. (1883-1961).
Linde, Bernhard (1886-1954) - kirjastustegelane, kirjanik, tõlkija: f. 209; 241 s. (1901-1950).
Lindsaar, Peeter (1906-1990) - kirjanik: f. 334; 1228 s. (1934-1991).
Linkgreim, Wilhelm (1849-1925?) - kooliõpetaja: f. 79; 173 s. (1868-1925).
Lintrop, Jaan (1885-1962) - kirjanik, ajakirjanik: f. 211; 541 s. (1853-1961).
Lipp, Martin (1854-1923) - ajaloolane, kirjanik, pastor: f. 80; 390 s. (1689-1922).
K. o/ü "Loodus" (1920-1940) käsikirjad: f. 81; 75 s. (1924-1935).
"Looming" (1923-1940) - ajakiri Tartus: f. 196; 414 s. (1923-1940).
"Looming" (1945- ) - ajakiri Tallinnas: f. 166; 436 s. (1945-1955).
""Loomingu" Raamatukogu" (1957- ): f. 283; 861 s. (1956-1981).
Looring, Aleksander (1910-1942) - ajakirjanik, jurist: f. 210; 148 s. (1888-1941).
Loorits, Aleksander (1899-1983) - ajakirjanik, kodu-uurija: f. 293; 99 s. (1885-1982).
Loorits, Oskar (1900-1961) - folklorist: f. 175; 999 s. (1886-1974).
"Lootus" (1877-1940) - Eesti Selts Tallinnas: f. 82; 100 s. (1876-1930).
Lossmann, Jüri (1859-?) - kooliõpetaja: f. 83; 3 s. (d.-ta).
Luiga, Juhan (1873-1927) - arst, ajakirjanik: f. 179; 288 s. (1892-1937).
Luts, Karin vt. Arumaa, Peeter.
Luts, Oskar (1887-1953) - kirjanik: f. 168, 218 s. (1898-1966).
Lõo, Jaan (1872-1939) - kirjanik, jurist: f. 84; 13 s. (1892-1918).
Läte, Aleksander (1860-1948) - helilooja: f. 165; 262 s. (1883-1948).
Lüüs, Aadu (1878-1967) - arst: f. 294; 181 s. (1893-1944).

M


Materjale kirikute arhiividest: f. 85; 46 s. (1823-1921).
Matto, Gustav (1886-1972) - muuseumitöötaja, kollektsionäär: f. 291; 66 s. (1851-1972).
Menning, Karl (1874-1941) - teatrijuht, lavastaja, diplomaat: f. 234; 237 s. (1874-1939).
Meomuttel, Jüri (1868-?) - kooliõpetaja: f. 86; 17 s. (1892-1921).
Merilaas, Kersti vt. Sang, August.
Meriste, Henno (1918-1984) - ajakirjanik, keelemees, tõlkija: f. 305; 272 s. (1956-1984).
Mihkla, Karl (1901-1980) - kirjandus- ja keeleteadlane: f. 295; 425 s. (1851-1980).
Mitmesuguste organisatsioonide materjal: f. 87; 41 s. (1827-1919).
Mitt, Märt (1833-1912) - põllumees, rahvusliku liikumise tegelane: f. 88; 160 s. (1782-1940).
Mohrfeldt-Mäevälja, Aleksander (1857-1938) - pastor, kooliõpetaja, vaimulik kirjanik: f. 89; 521 s. (1867-1938).
Mohrfeldt-Mäevälja, Mathilde (1869-1952): f. 90; 229 s. (1879-1940).
Mootse, Gustav (1885-1957) - kunstnik, kooliõpetaja: f. 264; 70 s. (1906-1957).
Muller, Helgi (1932-1971) - kirjanik, tõlkija: f. 357; 126 s. (1952-1971).
Mustonen-Hukki, Kerttu (1899-1992) - eesti kirjanduse tõlkija Soomes: f. 324; 149 s. (1920-1987).
Mäelo, Helmi (1898-1978) - kirjanik, ajakirjanik: f. 226; 1544 s. (1895-1990).
Mägiste (Mälson), Julius (1900-1978) - keeleteadlane: f. 340; 1108 s. (1925-1995).
Mäkinen, Emilie (1907-?) - kooliõpetaja, kirjandusteadlane: f. 273; 29 s. (1906-1972).
Mälk, August (1900-1987) - kirjanik: f. 338; 78 s. (1892-1990).
Mändmets, Jakob (1871-1930) - kirjanik, ajakirjanik: f. 91; 84 s. (1890-1937).
Männik, Eduard (1906-1966) - kirjanik: f. 223, 649 s. (1789-1976).
Mölder, Vassili (ps.: Proletaarlane, V.) (1878-1943) - kirjanik: f. 161; 56 s. (1897-1959).

N


Nerman, Jakob (1882-1963) - ajaloolane: f. 271; 145 s. (1880-1963).
Neuman, Leonhard (ps.: Helisalu, Leenart) (1885-1933) - koorijuht, kooliõpetaja: f. 160; 12 s. (1901-1933).
Niggol, Carl Heinrich (1851-1927) - kooliõpetaja: f. 37; 26 s. (1873-1924).
K. o/ü "Noor-Eesti" (1904-1940) käsikirjad: f. 92; 1581 s. (1906-1940).
Normann, Erna (1904-1978) - folklorist: f. 274; 183 s. (1876-1977).
Nurmekund, Pent (Roosmann, Arthur) (1906-1996) - keeleteadlane: f. 319; 1582 s. (1908-1996).
Näidendid: f. 297; 254 s. (1934-1995).

O


Ode, Hans (1864-?) - rätsep: f. 93; 32 s. (1885-1923).
Oks, Jaan (1884-1918) - kirjanik, kriitik: f. 201; 123 s. (1896-1936).
"Olevik" (1882-1906, 1910-1952) - ajaleht Tartus: f. 94; 602 s. (1823-1952).
Ollik-Andevei-Parve, Henriette (Jetta) (1897-1986) - kirjanik: f. 281; 241 s. (1919-1981).
Ollinovski, Jim (kod.-n.: Ollino, Ott) (1974-1993) - kirjanik: f. 363; 16 s. (1989-1995).
Oras, Ants (1900-1982) - kirjandusteadlane, kriitik, tõlkija: f. 237; 699 s. (1928-1983).
K. o/ü Albert Org'i ja Eesti Kirjanikkude Liidu korraldatud maailmakirjanduse tõlgete võistlus: f. 95; 8 s. (1922-1924).
Org, Peeter (1849-1908) - kooliõpetaja: f. 96; 187 s. (1835-1908).

P


Palgi, Daniel (1899-1988) - kirjandusteadlane, tõlkija: f. 257; 123 s. (1928-1944).
Palm, August (1902-1972) - kirjandusteadlane, bibliograaf: f. 286; 919 s. (1862-1972).
Palm, Juhan (1894-1970) - kooliõpetaja: f. 240; 286 s. (1910-2002).
Parijõgi (Parinbak ~ Parinbach), Jüri (1892-1941) - kirjanik, kooliõpetaja: f. 178; 93 s. (1905-1944).
Parikas, Peeter (1889-1972) ja Georg-Johannes (1880-1958) - fotograafid: f. 256; 262 s. (1886-1958).
Paslack, Heinrich Evald (1840-1923) - pastor: f. 97; 143 s. (1867-1922).
Pastak, Karl (1868-1939) - kooliõpetaja: f. 98; 28 s. (1903-1938).
Peerna, Rudolf (1864-1941) - kooliõpetaja: f. 249; 237 s. (1864-1941).
Pekk, Tõnis (1845-1914) - ametnik: f. 99; 13 s. (1867-1914).
Peterson, Adam (1838-1918) - rahvusliku liikumise tegelane: f. 100; 164 s. (1841-1935).
Peterson-Särgava, Ernst (1868-1958) - kirjanik: f. 276; 28 s. (1899-1979).
Pihlakas, Gustav (1864-1937) - kirjastaja: f. 101; 100 s. (1880-1932).
Pill, August (1892-1973) - kirjastustegelane: f. 248; 248 s. (1913-1973).
Pirgu mälusektor (1987-1998): f. 332; 179 s. (1931-1990).
Pukits, Mart (1874-1961) - kunstnik, tõlkija: f. 229; 202 s. (1919-1960).
Põdder, Maximilian (1852-1905) - kirjanik, tõlkija: f. 102; 3 s. (1901).
Põder, Julius (1889-1959) - näitleja, näitejuht: f. 241; 243 s. (1846-1966).
Pärli-Sillaots, Helga (1912-1939) - kirjanik: f. 239; 15 s. (1929-1940).
Pärn, Jakob (1843-1916) - kirjanik, kooliõpetaja: f. 103; 34 s. (1867-1909).

R


Ranna, Helene (kod.-n.: Tamberg, H.) (1898-1946) - kirjanik: f. 228; 165 s. (1847-1949).
Raud, Kristjan (1865-1943) - kunstnik: f. 221; 184 s. (1885-1944).
Raudkepp, Aleksander Friedrich (1849-1935) - kooliõpetaja: f. 104; 1 s. (d.-ta).
Raudsepp, Hugo (1883-1952) - kirjanik, kriitik: f. 202; 70 s. (1893-1965).
Rauk, Melanie (1905-1978) - tõlkija: f. 280; 34 s. (1969-1980).
Rebane, Imant (1919-1986) - kirjandusteadlane, kultuuritegelane: f. 343; 79 s. (1950-1984).
Reiman, Rudolf (1893-1957) - kirjanik: f. 266; 84 s. (1908-1959).
Reiman, Villem (1861-1917) - kultuuri- ja kirjandusloolane, pastor: f. 105 (EKS); 1486 s. (1701-1936); f. 106 (ERM); 14 s. (1889-1917).
Reisik, Marie (1887-1941) - kooliõpetaja, naisliikumistegelane, ja Peeter (1885-1941) - advokaat: f. 108; 79 s. (1896-1936).
Remmelg, Jüri (1859-?) - põllumees: f. 109; 90 s. (1886-1935).
Rennit, Andres (1860-1936) - kirjanik, raamatukaupmees: f. 110; 95 s. (1882-1935).
Riia Vaimulik Kool ja Riia Vaimulik Seminar (1846-1918): f. 296; 55 s. (1914-1980).
Ristikivi, Karl (1912-1977) - kirjanik: f. 260; 131 s. (1930-2002).
Romaanivõistluste käsikirjad: f. 362; 215 s. (1965-2002).
Rond, Ralf (kod.-n.: Kurn, Jaan) (1893-1981) - kirjanik, tõlkija: f. 284; 47 s. (1918-1982).
Roogna, Martin autograafid: f. 304; 216 s. (1969-1987).
Roos, Eduard (1903-1979) - keele- ja kirjandusteadlane: f. 279; 163 s. (1906-1978).
Roos, Jaan (1888-1965) - kooliõpetaja, kirjandusteadlane: f. 236; 243 s. (1844-1989).
Rosenthal'i, Edith annetis: f. 111; 20 s. (1873-1916).
Rosenthal, Heinrich (1846-1916) - arst: f. 112; 470 s. (1842-1916).
Rummo, Paul (1909-1981) - kirjanik: f. 205; 1319 s. (1919-1983).
Ruven, Johannes (1902-1942) - kirjanik: f. 164; 14 s. (1933-1945).
Rõude (Veitmann), Alfred (1896-1969) - kunstikoguja: f. 290; 78 s. (1689-1964).
Rängel, Ellinor (1902-1967) - kirjanik: f. 268; 201 s. (1938-1977).

S


Saal, Andres (1861-1931) - kirjanik: f. 113, 244 s. (1886-1939).
Saar, Veera (1912) - kirjanik: f. 354; 261 s., korraldamisel.
Saareste, Andrus (Saaberk, Albert) (1892-1964) - keeleteadlane: f. 254; 731 s. (1740-1967).
Sahl, Jaak: f. 115; 3 s. (1857-1882).
Sakk, Mare (1903-1972) - kooliõpetaja: f. 246; 100 s. (1928-1972).
Salasoo (Sogenbits), Hugo (1901-1991) - farmatseut, arhivaar: f. 359; 73 s. (1910-1991).
Sander, Tõnis (1887-1914) - kirjanik: f. 114; 14 s. (1906-1936).
Sang, August (1914-1969) - kirjanik, tõlkija, ja Merilaas, Kersti (kod.-n.: Sang, K.) (1913-1986) - kirjanik: f. 300; 407 s. (1921-1986).
Schönberg, Eduard (1885-1944) - kooliõpetaja: f. 215; 621 s. (1897-1943).
Segakogud: f. 116 (EKLA); 194 s. (1769-1940); f. 117 (EKS); 270 s. (1845-1935); f. 118 (ERM); 121 s. (1631-1927).
Semper, Johannes (1892-1970) - kirjanik, kriitik, tõlkija: f. 188; 242 s. (1911-1939).
Sepamaa, Henrik (kod.-n.: Seppik, Heinrich Richard) (1905-1990) - tõlkija: f. 323; 394 s. (1906-1990).
Sergo, Herman (1911-1989) - kirjanik, meremees: f. 320; 124 s. (1942-1989).
Severjanin, Igor (kod.-n.: Lotarev, I.) (1887-1941) - vene kirjanik: f. 216; 70 s. (1896-1987).
Sibul, Aleksander (1884-1981) - raamatukogutegelane, bibliograaf: f. 288; 86 s. (1910-1981).
Siivas, Aleksander (1922-1967) - kirjanik: f. 277, 45 s. (1965-1967).
Sillaots, Marta (kod.-n.: Rannat, M.) (1887-1969) - kirjanik, kriitik, tõlkija: f. 243; 98 s. (1922-1972).
Sirge, Rudolf (1904-1970) - kirjanik: f. 206; 1184 s. (1913-1970).
"Sirp ja Vasar" (1940-1990) - ajaleht Tallinnas: f. 170; 243 s. (1944-1948).
Smuul, Juhan (1922-1971) - kirjanik: f. 203; 1224 s. (1935-1974).
Sokolovsky, Paul Martin Conrad (1788-1862) - kooliõpetaja: f. 119, 14 s. (1819-1869).
Sommer, Samuel (1872-1940) - asunduste ja piirimaade tegelane, rahvaluulekoguja: f. 235; 1413 s. (1867-1940).
Speek-Leidin, Jaan (1866-1921) - kirjanik, kooliõpetaja: f. 120; 138 s. (1885-1921).
Speek, Peeter Aleksander (1873-1968) - poliitikategelane, ajakirjanik: f. 198; 27 s. (1922-1938).
Stamm (Saadre), Osvald (1904-1975) - ajaloolane: f. 121; 41 s. (1880-1924).
Suburg, Lilli (Caroline) (1841-1923) - kirjanik: f. 122; (EKLA); 157 s. (1859-1957); f. 123 (EKS); 15 s. (1873-1916).
Suits, Aino (1884-1969) - soome-eesti ja kultuuritegelane, ja Gustav (1883-1956) - kirjanik, kirjandusteadlane: f. 333; 1367 s. (1863-1995).
Susi, Arnold (1896-1968) - jurist: f. 339, 28 s. (1959-1971).
Suurkask, Anton (1873-1965) - kirjanik: f. 124; 208 s. (1846-1965).
Sõggel, Jaak Peeter (1871-1963) - rahvaluulekoguja, metsavaht, põllumees: f. 125; 38 s. (1890-1918).
Sõster, Johannes (1876-?) - kooliõpetaja: f. 126; 142 s. (1895-1944).
Sööt, Bernard (1900-1977) - kirjandusteadlane: f. 265; 296 s. (1922-1974).
Sööt, Karl Eduard (1862-1950) - kirjanik: f. 173; 1337 s. (1872-1950).
Sütiste, Juhan (1899-1945) - kirjanik: f. 174; 558 s. (1916-1978).
Süvalep (Schulbach), Kulno (1929-1996) - näitleja, lavastaja, kirjanik, tõlkija: f. 348; 39 s. (1963-1984).

T


Taar, Agnes (kod.-n.: Kajara, A.) (1897-1977) - kirjanik: f. 261; 287 s. (1912-1976).
Tallinna gildid: f. 127; 5 s. (1555-1912).
Talvik, Siegfried (1878-1929) - arstiteadlane: f. 128; 145 s. (1897-1944).
Tamm, Jakob (1861-1907) - kirjanik, kooliõpetaja: f. 129; 257 s. (1879-1958).
Tammlaan (Stein), Evald (1904-1945) - kirjanik: f. 167, 69 s. (1925-1944).
Tammsaare, A. H. (kod.-n.: Hansen, Anton) (1878-1940) - kirjanik: f. 190; 86 s. (1848-1979).
Taniloo-Tekkel, Kadi (1911-1998) - näitleja, lavastaja, ajakirjanik: f. 351; 225 s. (1935-1998), korraldamisel.
Tartu Draamateatri Selts ja T. D. S. Teatrikunsti Stuudio (1932-1940): f. 187; 74 s. (1932-1940).
Tartu Ülikool: f. 130; 10 s. (1826-1917).
Tassa, Aleksander (1882-1955) - kirjanik, kunstnik: f. 219; 1271 s. (1862-1955).
Tiisik, Karp (1843-1922) - preester, kooliõpetaja: f. 132; 19 s. (1868-1921).
Tilk, Jüri (hiljem: Virola, Yrjö) (1864-1929) - ajakirjanik, karskustegelane: f. 131; 57 s. (1871-1928).
Toom, Liidia (1890-1976) ja Leon (1921-1969) - tõlkijad: f. 262; 464 s. (1940-1976).
Treffner, Hugo (1845-1912) - kooliõpetaja, rahvusliku liikumise tegelane: f. 253; 263 s. (1872-1912).
Treumann, Madis (1855-1934) - loomaarst: f. 133; 83 s. (1881-1934).
Trumm, August (1858-1914) - kooliõpetaja: f. 134; 94 s. (1853-1940).
Truusmann, Jüri (1856-1930) - tsensor: f. 135; 5 s. (1924-1930).
Tuglas (Mihkelson), Friedebert (1886-1971) - kirjanik, kirjandusteadlane: f. 245; 2609 s. (1866-1985).
1905. a. Selts (1929-1940): f. 172; 291 s. (1903-1940).
Tõevälja, Hendrik (Treufeldt, Heinrich Michael) (1853-1932) - põllumees: f. 136; 30 s. (1873-1932).
Tõnurist, August (1869-1943) - ajakirjanik: f. 137; 20 s. (1887-1928).
Tülk, Karl Jakob (1830-1918) - maamõõtja, ajakirjanik: f. 138; 17 s. (1854-1896).

U


Uibo, Enn (Uibu, Ervin) (1912-1965) - kirjanik: f. 328; 50 s. (1921-1989).
Uibopuu, Valev (1913-1997) - kirjanik, keeleteadlane: f. 356; 2142 s. (1943-1997), korraldamisel.
Under, Marie vt. Adson, Artur.
Univer, Johanna (1867-1946) ja Volmer (1865-1941) - kooliõpetajad: f. 159; 26 s. (1857 -1932).
Urgart, Oskar (1900-1953) - kirjandusteadlane: f. 208; 225 s. (1878-1952).

V(W)


Vaher, Luise (1912-1992) - kirjanik: f. 331; 122 s. (1929-1939).
Vahtra, Jaan (1882-1947) - kirjanik, kunstnik, kooliõpetaja: f. 141; 149 s. (1891-1941).
Vahtrik, Jakob Hermann (1862-1949) - kooliõpetaja, kirjastaja, tõlkija: f. 140; 22 s. (1820-1941).
Vaigur, Enn (1910-1988) - kirjanik: f. 313; 100 s. (1935-1988).
Vallak, Peet (kod.-n.: Pedajas, Peeter) (1893-1959) - kirjanik: f. 244; 148 s. (1913-1973).
"Vanemuine" (1865- ) - lauluselts ja teater Tartus: f. 142; 664 s. (1865-1950).
Vardja, Arnold (1855-?) - käsitööline: f. 143; 28 s. (1876-1889).
Vares-Barbarus, Johannes (1890-1946) - kirjanik, arst, riigitegelane: f. 8; 426 s. (1908-1960).
Varia: f. 169; 3087 s. (1622-2003).
Veber, August: f. 144; 325 s. (1900-1930).
Webermann, Otto Aleksander (1915-1970) - kirjandusteadlane: f. 335; 156 s. (1811-1970).
Wehm, Georg (1869-?) - kooliõpetaja: f. 145; 48 s. (1890-1934).
Weidermann, Jaan (1853-1932) - kooliõpetaja: f. 318 ; 117 s. (1873-1997).
Weizenberg, August (1837-1921) - kunstnik, kirjanik: f. 146; 122 s. (1840-1940).
Weitzenberg, Juhan (1838-1877) - kirjanik: f. 162; 27 s. (1856-1978).
Vennastekogudus: f. 252; 485 s. (1741-1914).
Veske, Mihkel (1843-1890) - keeleteadlane, kirjanik: f. 148 (EKLA); 84 s. (1868-1956); f. 149 (EKS); 990 s. (1818-1891).
Veske, Mihkel hauaehtimise komitee: f. 150; 14 s. (1890-1899).
Wiera, August (1853-1919) - näitejuht: f. 151; 79 s. (1872-1918).
Vihalemm, Arno (Koch, Arnold) (1911-1990) - kirjanik, kunstnik: f. 322; 177 s. (1930-1990).
Viidalepp (Viidebaum), Richard (1904-1986) - folklorist: f. 317; 567 s. (1926-1985).
Viiding, Ine (1933-1990) - kirjanik, kriitik: f. 358; 113 s. (1901-1990).
Viiding, Paul (1904-1962) - kirjanik, kriitik, tõlkija: f. 270; 262 s. (1899-1962).
Vilbaste (Vilberg), Gustav (1885-1967) - loodusteadlane, kodu-uurija, keelemees: f. 152; 2429 s. (1831-1976).
Vilde, Eduard (1865-1933) - kirjanik, ajakirjanik: f. 153; 454 s. (1883-1958).
Vilde, Eduard Mälestuse Jäädvustamise Komitee: f. 154; 11 s. (1934-1940).
Willmann, Asta (a.-st 1951 kod.-n.: Linnolt, A.) (1916-1984) - kirjanik, näitleja: f. 329; 415 s. (1944-1993).
Virgo, Eduard (1878-1938) - ajakirjanik, tõlkija, diplomaat: f. 155; 438 s. (1908-1934).
Viru Eesti "Kalevipoja" Selts ja Kool (1876-1940): f. 156, 26 s. (1876-1937).
Visnapuu, Henrik (1890-1951) - kirjanik: f. 212; 680 s. (1899-1974).
Wulff, Gustav (ps.: Õis, G.) (1865-1946) - kirjanik, ametnik: f. 176, 186 s. (1880-1965).
Väikekogud: f. 157; 383 s. (1850-1936).
Värav, Eduard (1906-1962) - ajakirjanik: f. 269, 67 s. (1908-1967).

Õ


Õiglas, Helene (1883-?) - ajakirjanik: f. 189; 63 s. (1889-1962).
Õpetatud Eesti Selts (1838-1950): f. 192; 2675 s. (16. saj.-1926).
Õun, Elmar (1906-1977) - kirjanik: f. 282; 14 s. (1939-1976).

Ä

Ö

Ü

A, B , C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V , W, Õ, Ä, Ö, Ü

Copyright © 2002-2004  Eesti Kirjandusmuuseum