An International Conference on the Baltic Archives Abroad

Programme| Participants|Memorandum| Theses | Gallery|Contact

« Home

Programme

June 27

10.00-11.00 Registration
11.00-13.00 Opening session (Estonian Literary Museum, Vanemuise 42, Tartu)
Opening addresses:
Janika Kronberg, Director of the Estonian Literary Museum
Piret Noorhani, Head of the Estonian Cultural History Archives, Estonian Literary Museum
Paul-Eerik Rummo, Minister of Population Affairs (Greeting via videolink)
Dag Hartelius, Ambassador of Sweden to Estonia
Priit Pirsko, State Archivist, National Archives of Estonia
Keynote Speaker:
Aadu Must, Professor of Archival Studies, University of Tartu, Estica välisarhiivides / Estica in archives abroad  Illustratsioonid / Illustrations

13.00-14.30 Lunch (Café Shakespeare, Vanemuise 6)

14.30-16.00 Plenary session 1
Tiiu Kravtsev (The National Archives of Estonia), Piirideta rahvusmälu Rahvusarhiivi vaatevinklist / National memory without borders - A topic for the Estonian National Archives
Riina Reinvelt (Estonian National Museum), Väliseesti kogud Eesti Rahva Muuseumis / Estonian collections from abroad in the Estonian National Museum
Juta Kivimäe (Art Museum of Estonia), Eesti kunstnikud tagasiteel / Estonian artists on their way back
Piret Noorhani, Merike Kiipus, Anu Korb (Estonian Literary Museum), Arhiivid otsivad kodu. Eesti diasporaa kultuuripärand Eesti Kirjandusmuuseumis / Archives looking for a home. The cultural heritage of the Estonian diaspora at the Estonian Literature Museum

16.00-17.30 Guided tour to the archives of Estonian Literary Museum (Archival Library, Estonian Folklore Archives, Estonian Cultural History Archives)
19.00 Opening reception hosted by the Estonian Ministry of Education and Research, Ambassador of Sweden to Estonia Dag Hartelius and Ambassador of Canada to Lithuania, Latvia and Estonia Claire A. Poulin (main hall at the Estonian Ministry of Education and Research, Munga 18)

June 28

9.00-10.45 Plenary session 2 (Estonian Literary Museum)
Roland Weiler (Archives and Library of the Tartu Institute in Toronto), The library and archives of the Tartu Institute in Toronto, Canada: Its history, present status and future prospects
Teas Tanner (Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada), Estonian Archives In Vancouver
Tiina Kirss (University of Toronto), Varaaidast mesilastaruni sülearvuti kaudu: Isiku-ja perekonnapärimus Toronto eestlaste arhiivides / From the storehouse to the beehive by means of a laptop computer: Personal and family heritage in the archives of Toronto Estonians
Jüri Kivimäe (University of Toronto), Välis-Eesti kultuuripärandi dilemmad: Toronto kogemus ja Hamleti küsimus / Dilemmas of the cultural heritage of Estonia abroad: The Toronto experience and some hamletian questions

10.45-11.00 Coffee break

11.00-13.00 Plenary session 3
Anne Valmas (Tallinn University Academic Library), Väliseesti kirjanduse kogu ja andmebaasid Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus / The collection and databases of Estonian literature abroad in the Tallinn University Academic Library
Mihkel Volt (National Library of Estonia), Cultural heritage of the Estonian diaspora in the National Library of Estonia: Practices and opportunities
Mare Rand, Aili Bernotas, Tatjana Šahhovskaja (Tartu University Library), "Eesti rahvas vaatamata kõigele on siiski üks": Väliseesti isiku- ja asutuste/organisatsioonide arhiivid TÜ Raamatukogus/ "Despite everything the Estonian people are still one people": Estonian archives abroad (personal and institutional/organizational) in the Tartu University Library
Inga Kuljus (Võru County Central Library), Tänukummardus Võrumaalt / Heartfelt thanks from Võru County
Kalle Voolaid, Enn Mainla (Estonian Sports Museum), Väliseesti spordielu kaardistamine Eesti Spordimuuseumis / Estonian sport abroad as reflected by the Estonian Sports Museum

13.00-14.30 Lunch (Café Shakespeare)

14.30-16.00 Plenary session 4
Ilya Lotkin (Omsk State University), Материалы по этносоциальной истории сибирских эстонцев в Центре документации новейшей истории Омской области/Materials on ethno-social history of ethnic Estonians in Siberia in the archives of the Omsk Centre of Recent History Records
Veronika Mahtina (St. Petersburg Estonian Society), Перспективы исследования петербургских эстонцев / Prospects for studying the Estonian diaspora in St. Petersburg
Vera Nikolaeva (Krasnoyarsk Estonian Society), Siberian Estonians in the 21st century

16.00-16.15 Coffee break

16.15 Culture programme: Vliseestlus filmilindil. Materjale Eesti Filmiarhiivist / Estonians abroad on film. Materials from the Estonian Film Archives
17.30 Guided tour to the Estonian Historical Archives (Liivi 4, Tartu)

June 29

9.00-10.45 Plenary session 5 (Estonian Literary Museum)
Enda-Mai Michelson-Holland (Estonian Archives in the U.S), Where we are, where we came from and where we are going. The Estonian Archives in the U.S., Inc. in the time of "Googleazon"
Joel Wurl/Kalju Kubits (Immigration History Research Center, University of Minnesota), Following in the footsteps of the diaspora: Building an international framework for documenting communities in exile
Carl Göran Andræ (Uppsala University), Archives of Estonian organizations and persons in Sweden
Katrin Meerits (Baltic Archives in the National Archives of Sweden), Balti Arhiiv paguluses ja tänapäeval / Baltic Archives, in exile and today
Maie Barrow (Estonian Archives in Australia), Eesti Arhiiv Austraalias - varamu kõigile / Estonian Archives in Australia - a treasure chest for all

10.45-11.00 Coffee break

11.00-13.00 Plenary session 6
Daina Klavina (State Archives of Latvia), Документальное наследие эмиграции, его сбор, изучение и интегрирование в историю Латвии / Documentary heritage of Latvians in exile: Collecting, research and integration into the country's history
Māris Brancis (State Archives of Latvia), State Archives of Latvia and practical results of cooperation with the Latvian diaspora
Andris Kesteris (Library and Archives Canada), Baltic archives in exile: A point of view from Canada
David Jacobs (Hoover Institution Archives, Stanford University), Documenting the Baltic diaspora in the United States: Problems and possibilities
Valters Ščerbinskis (Latvian State Historical Archives), Latvian exile archives: The case of the Hoover Institution holdings on Latvia

13.00-14.30 Lunch (Café Shakespeare)

14.30-16.00 Plenary session 7
Linas Saldukas (Lithuanian Emigration institute), The main tasks and problems in the preservation of the Lithuanian diaspora's archives in the Lithuanian Emigration Institute
Jolita Steponaitienė (Martynas Mazvydas National Library of Lithuania), Архивы литовских эмигрантов в библиотеках Литвы / Archives of Lithuanian emigrants in the libraries of Lithuania
Jolanta Budriūnienė (Martynas Mazvydas National Library of Lithuania), Возвращение печатного наследия литовского эгзода - опыт 15-летнего знакомства / Return of the printed heritage of Lithuanians in exile - experience of 15 years

16.00-16.15 Coffee break

16.15 Culture programme: documentary film by Marcus Kolga GULAG 113. Survival and escape from Stalin`s labour camps (Realworld Pictures Inc., 2005)
Look also at: http://www.realworldpictures.ca/
17.00 Guided tour to the Estonian National Museum

June 30

10.00-11.15 National workshops (Estonian Literary Museum)
11.15-11.30 Coffee break
11.30-13.00 National workshops / Guided tour to the Estonian Sports Museum, Tartu City Museum
13.00-14.30 Lunch
14.30-16.00 Closing plenary session on the results of workshops
18.00 Closing reception hosted by the Tartu City Council, Estonian National Museum, National Archives of Estonia, Estonian Literary Museum and Karl Ristikivi Society (Estonian National Museum, Raadi Park, Tartu)

July 1

8.00 Departure for Tallinn (parking ground in front of the Vanemuine Theatre, likooli Street)
10.00 Picnic in "the hart" of Estonia
11.00-13.00 Guided tour of the Kumu Art Museum
14.00-15.00 Lunch at the Estonian House Restaurant
15.00-16.30 Guided tour of the Tallinn University Academic Library
17.00-18.00 Guided tour of the Estonian State Archives
18.00-20.00 Free time
20.00 Departure for Tartu (departure place will be decided in Tallinn)
22.30 Arrival in Tartu

Exhibitions at the Estonian Literary Museum:

  • Käsikirjast raamatuks. Eesti Kirjandusmuuseumi väliseesti kogude põhjal valminud väljaandeid / From manuscript to book. Publications compiled from the Estonians abroad collections at the Estonian Literary Museum
  • 1944 and its aftermath: Baltic journeys; Baltic destinies
  • Samaara eestlaste jälgedes / Following the trail of Estonians in Samara


    Rahvusarhiiv - The National Archives of EstoniaEesti Kultuurkapital
    Eesti Kirjandusmuuseum - Estonian Literary MuseumHaridus- ja teadusministeerium