Eesti biograafiline andmebaas ISIK

avalehekülg · nimekiri ja otsing · ametikohad [112] · asutused [470] · isikud [4488] · kaastöö väljaannetele [1137] · nime erikujud [929] · pseudonüümid [9193] · sugulased [309] · sünnikohad [644] · surmakohad [206] · tegevusala [602] · lühendid ja allikad · adminALLIKAD


AA1 = Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat.
Bearbeitet von A. Hasselblatt, Dorpat, und Dr. G. Otto, Mitau. Dorpat:
Verlag von C. Mattiesen, 1880

AA2 = Tartu ülikooli üliõpilaskonna teatmik 1889—1918 I--III.
Tartu, 1986--1988

AA3 = Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918—1944.
Tartu, 1994

AlbEst1896 = Album Estonorum. Zusammengestellt von Axel
v. Gernet. Zweite vermehrte Auflage. St. Petersburg, 1896

ARD = Album der estländischen Ritter- und Domschule zu Reval vom
12. Januar 1859 bis 18.Juni 1892. Zusammengestellt von Bernhard
Haller. Tallinn: Kluge, 1893

Barmin = Aleksandr Barmin. Sokolõ Trotskogo. Moskva: Sovremennik, 1997

Boris Kuusik 2003 = 10 aastat mööda kannatuste radu. Käsikiri

Brennsohn = Die Aerzte Estlands vom Beginn der historischen Zeit
bis zum Gegenwart. Ein biographisches Lexikon nebst einer historischen
Einleitung über das Medizinalwesen Estlands. Von Dr. med. Isidorus
Brennsohn in Riga. Riga 1922

DBL = Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 1710--1960. Hrsg
Wilhelm Lenz. Köln, Wien: Böhlau Verlag, 1970

EA = Helbe Merila-Lattik. Eesti arstid 1940--1960.

EABL = Eesti aianduse biograafiline leksikon. Koostanud Nora
Tammoja. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998

EAjakirj = Eesti ajakirjanike elulood 1940. aasta juunipöördeni.
Käsikiri. TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, 2002

EAK = Hans Kruus. Eesti Aleksandrikool. Tartu: Noor-Eesti. 1939

EAKBL = Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon.
Tallinn, 1996

EAT = Eesti avalikud tegelased. Tartu, 1932

EAT2 = Eesti avalikud tegelased. 2.trüki materjalid Eesti
Kultuuriloolises Arhiivis, fond 193

EBL = Eesti biograafiline leksikon. Tartu: Loodus, 1926--1929

EBLl = Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide. Tartu:
Loodus, 1940

EDiv = Eesti Diviisi struktuur ja ohvitseride koosseis II
maailmasõjas. Koostanud Leo Tammiksaar. Tallinn, 1998

EE = Eesti entsüklopeedia I--VIII. Tartu: Loodus, 1932--1937

EEl = Eesti entsüklopeedia. Lisaköide. Tartu: Loodus, 1940

EHM = Eesti heliloojad ja muusikateadlased. Tallinn: Eesti
Raamat, 1966

Ekbaum 1977 = Ühistegevus on päike. Koostanud ja toimetanud Salme
Ekbaum. Toronto: Estoprint

EKBL = Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Tallinn: Eesti
Raamat, 1975

EKirjP = Arvo Mägi. Karl Ristikivi. Bernard Kangro. Eesti
kirjandus paguluses 1944--1972. Lund: EKK, 1973

EKkE = Bernard Kangro. Eesti kirjakuulutaja eksiilis. Bio- ja
bibliograafiline teatmik aastaist 1944--1986. Lund: EKK, 1989

EKL = Eesti kirjanike leksikon. Koostanud Oskar Kruus ja Heino
Puhvel. Toimetanud Heino Puhvel. Tallinn: Eesti Raamat, 2000

EKoBL = Eesti kooli biograafiline leksikon. Koostanud Heino
Rannap. Tallinn: Eesti Entsżklopeediakirjastus, 1998

EKP = Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee
organisatsiooniline struktuur 1940--1991. Tallinn: Kistler-Ritso Eesti
Sihtasutus, 2002

EKPsekr = Kõrgemad võimu vahendajad ENSV-s. Eestimaa Kommunistliku
Partei Keskkomitee sekretärid 1940--1990. Tallinn: Kistler-Ritso Eesti
Sihtasutus, 2000

EKrL = Eesti kirjarahva leksikon. Koostanud Oskar Kruus. Tallinn,
1995

EMBL = Eesti muusika biograafiline leksikon. 1990. Tallinn:
Valgus

EMT = Eesti majandustegelased. Tallinn, 1938

ENE1 = Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. I--VIII. Tallinn, 1968--1978

ENE2 = Eesti Nõukogude Entsüklopeedia (Eesti
Entsüklopeedia). I--X, XIII. Tallinn: Valgus, Eesti
Entsüklopeediakirjastus, 1985--1999

ENE2(14) = Eesti Entsüklopeedia. XIV. Eesti elulood. Tallinn:
Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000

EPABB = Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe-teadusliku koosseisu
bio-bibliograafiline teatmeteos 1951--1981. Tartu: EPA, 1981, 271 lk

ERAKT = Eesti riigi-, avaliku- ja kultuurielu tegelased
1918--1938. I. Tallinn, 1939

ERK2-1 = Eesti rahvastikukaotused II/1. Saksa okupatsioon
1941--1944. Koostanud Indrek Paavle. Tartu 2002

ESBL = Eesti spordi biograafiline leksikon. Koostanud Henn
Saarmann, Erlend Teemägi. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2001

ESSjT = Eesti saarte sotsiaalolustik ja tegelased. Toim.
J. Kesanurm ja E.Talvist. Tartu, Raudvara, 1938, 78 lk

ET = Eesti tänab 1919--2000. Tallinn: Riigikantselei, 2000, 447 lk

ETeadBL = Eesti Teaduse Biograafiline Leksikon. 1. köide A--Ki.
Tallinn: Entsüklopeediakirjastus, 2000

ETBL = Eesti teatri biograafiline leksikon. Tallinn: Eesti
Entsüklopeediakirjastus, Eesti Teatriliit, 2000

ETL = Eesti tuletõrje leksikon. Tallinn, 1940

ETVK = Eesti teadlased väljaspool kodumaad. Biograafiline
teatmik. Toimetanud Teodor Künnapas. Stockholm, 1984

EVK = Eesti Vabadusristi kavalerid. Kirjastus Välis-Eesti \\& EMP,
Stockholm, 1984

EVKR = Eesti Vabadusristi kavalerid. Register. Eesti
Sõjahaudade Hoolde Liit

EÜS1 = Eesti Üliõpilaste Selts 1870--1905. Biograafilisi
andmeid. New York 1965

EÜS2 = Eesti Üliõpilaste Selts 1906--1918. Biograafilisi
andmeid. Toronto 1970

EÜS3 = Eesti Üliõpilaste Selts 1919--1940. Biograafilisi
andmeid. Stockholm 1990

FrT5 = Fraternitas Tartuensis MCMXIX--MCMLXXIX. V. Toronto 1989

ImpStal = K. A. Zalesski. Imperija Stalina. Biografitšeski
entsiklopeditšeski slovar. Moskva: Vetše, 2000

Isotamm1 = Aleksander Isotamm. Vaimastvere suguvõsad. Käsikiri

Isotamm2 = Jaan Isotamme isikulooline kartoteek

Jürjo = Indrek Jürjo. Pagulus ja Nõukogude Eesti. Vaateid KGB,
EKP ja VEKSA arhiividokumentide põhjal. Tallinn: Umara, 1996

Kerson = Oskar Kerson. Rada otsides. Mälestusi. London, 1972

KEV1941= Küüditamine Eestist Venemaale. Juuniküüditamine 1941 &
küüditamised 1940--1953. Represseeritud isikute registrid. Raamat 6.
Tallinn, 2001

Kint = Tõnis Kint. Mälestuskilde Eesti elust ja põllumajandusest.
Uppsala, 1986

KoKEP = Kes on kes Eesti poliitikas 1988--1992. Koostaja Ülo
Karu. Tallinn 1992

KoK2000 = Kes on kes? Eesti 2000. Tallinn: Ekspresskataloogide AS, 2000

KMV1992 = Keda me valisime? Toim. Jaan Kelder ja Indrek
Mustimets. Tartu, 1993

KMV1995 = Keda me valisime 1995?. Toimetanud Jaan Isotamm ja
Indrek Ude. Tartu, 1995

Krikk = Mai Krikk. Eesti poliitiline politsei 1920--1940.
Tallinn: Olion, 2002

Krivitski = Valter Krivitski. Ja bõl agentom Stalina. Moskva, 1998

KSK = Kõrgem Sõjakool 1921--1931. Tallinn: KSK

K1941 = Küüditatud 1941. Maarjamaa

K1949 = Küüditamine Eestist Venemaale. Märtsiküüditamine 1949. II
osa. Koostanud Leo öispuu. Tallinn, 1999

Laretei 1970 = Heinrich Laretei. Saatuse mängukanniks. Lund: EKK, 1970

LDT = Lexikon deutschbaltischer Theologen seit 1920. Bearbeitet
von Wilhelm Neander. 2. Auflage 1988 bearbeitet von C.Helmut Intelmann

LET = Lõuna-Eesti tegelaste biograafiad. Toimetanud A. Leetmaa &
J. Andreller. Pärnu: Kirjastus ``Sõna\'\', 1938

Liivak 1988 = Jüri-Rajur Liivaku mälestused käidud teest. 1988

Limberg = Fred Limberg. Isamaa eest. Eesti Vabariigi sõjajõudude
organisatsioon ja juhtkond. Boreas Publishing House. 1980

MS = Maakondlikud suurmehed. Põhja-Eesti kultuurilugu ja
tegelased. Tartu, 1937

Mägi 2000 = Arvo Mägi. Mis meelde on jäänud. Episoode ja
meeleolusid. Tartu: Ilmamaa, 2001

PAE1 = Poliitilised arreteerimised Eestis 1940--1988. I osa.
Tallinn, 1996

PAE2 = Poliitilised arreteerimised Eestis 1940--1988. II osa.
Tallinn, 1998

PEKR = Erik Amburger. Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands vom Ende der 16. Jahrhunderts bis 1937. Ein biographisches Lexikon. Institut Nordostdeutsches Kulturwerk. Martin-Luther-Verlag. 1998

Pihlau = Jaak Pihlau. Rahvuskomitee ja Tiefi valitsus. --- Akadeemia, 1999, nr7, lk 1518--1528

PmA = Postimees 1857--1907. 50-aastase kestuse mälestuseks.
Tartu. 1909

PP = Pro patria. Auraamat Teises maailmasõjas langenud Eesti
vabadusvõitlejaile. Aleks Kurgvel ja Herbert Lindmäe. Tartu, 1998

PP2 = Pro patria. Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele
1944--1978. Tartu: Kleio, 1998

PTB = Pärnumaa tegelaste biograafiad. Eluloolisi andmeid Pärnumaal
elavate ja tegutsevate avalikkude tegelaste kohta. Toim. J. Andreller
ja A. Leetmaa. Pärnu: Sõna, 1937, 299 lk

Põhjala = EÜS Põhjala matrikkel 1944--1977. Stokholm 1978

Raamot 1975 = Ilmar Raamot. Mälestused. I. Stokholm: Vaba Eesti, 1975

Raamot 1991 = Ilmar Raamot. Mälestused. II. Stockholm: Vaba Eesti \\&
EMP, 1991

Razvedka = Razvedka i kontrrazvedka v litsah. Entsiklopeditšeski
slovar Rossiiskih spetsslužb. Moskva: Russki Mir, 2002

Rei = August Rei. Mälestusi tormiselt teelt. Stokholm: Vaba
Eesti, 1961

Reinard = Saaremaa praostkond sõnas ja pildis. Tallinn: Eesti
Kirik, 1936

Reinmann = K. Reinmann. Eesti ühistegevuse vaimlise keskkoha
arenemiskäik. Tallinn: EÜhistegL, 1927

RevLip1 = Revolutsiooni lipukandjad I. Tallinn: ERK, 1962, 190 lk

Roots = Harald Roots. Kui võitluseta murdus mõõk. 1993

RVS = Anu Raudsepp. Riia Vaimulik Seminar 1846--1918. Tartu 1998

Salo = Vello Salo. E.V. kaadriohvitseride saatus 1938--1996.
Tartu. 1996

SBL = Spordibiograafiline leksikon 1937. Tallinn, 1937

STK = Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool. Käsikiri

Tall2TG = Tallinna Linna II Tütarlaste Gümnaasium, Tallinna IV
Gümnaasium ja VII Reaalkool 1919--1939. Tallinn, 1939

Tambek 1964 = Elmar Tambek. Tõus ja mõõn. I--II. Mälestusi kodumaalt.
Toronto: Orto, 1964

TPI = Tallinna Polütehniline Instituut 1936--1986. Tallinn:
Valgus, 1986

TPIeh = Ehitusinsenerid TPI-st. Tallinn: Valgus, 1986

Trass 2002 = Hans Trass. Üksi ja ühes. Tartu: Ilmamaa, 2002

TRÜBB = Tartu Riikliku ülikooli õppe-teaduskoosseisu
biobibliograafianimestik 1944--1980. Tartu, 1987

TT = Eesti talundid. Tartumaa. Koostanud I. Lilles, A. Peda,
A. Selgis ja E. Sepp. Kirjastus ``Raudvara\'\', Tartu. 1939

2Rk = Eesti II Riigikogu. Tallinn: Kiri. 1924

TÕS = Tartu Õpetajate Seminar 1828--1928. Tartu. 1929

TÜmets = Tartu Ülikooli Põllumajandusteaduskonna metsaosakond 80.
Tartu: Eesti Metsaselts, 1999

Uluots = ülo Uluots. Nad täitsid käsku. Eesti ohvitseride saatus.
Tallinn. 1999

VE = Vabaduse eest. Soomepoiste lühielulood. Tallinn, 1997

Veem = Konrad Veem. Eesti vaba rahvakirik. Dokumentatsioon ja
leksikon. Teine trükk. Stockholm: Eesti Vaimulik Raamat, 1990

VET = Välis-Eesti tegelased. Toimetanud B. Tiido. Tallinn:
Välis-Eesti ühing, 1939

VjV = Valitud ja valitsenud. Eesti parlamentaarsete ja muude
esinduskogude ning valitsuste isikkoosseis aastail 1917--1999.
Koostanud Jaan Toomla. Tallinn, 1999

VKA = Vanade kooliõpetajate album. Vana-öpetajate ühing
1927--1932. Tartu, 1932

VT = Eesti talundid. Võrumaa. Koostanud: E Lill, H. Lilles,
A. Peda, A. Selgis, E. Sepp. Tartu: Raudvara, 1940

VÕS = Võru Õpetajate Seminar. Tegevus ja uuenduspüüded. 1936

Üh = Eesti Üliõpilaste Selts Ühendus 1906--1931. Tartu 1931


külastusi: 8798 | tarkvarastuudio | 2004